Ave Maria Town

Van Idiotville naar Boerengat

Introductie in Idiotville | Lezen in Idiotville | Idiotville vragen & antwoorden | Idiotville kopen of krijgen | Idiotville commentaren | Idiotville interviews

Ave Maria Town
Florida, Verenigde Staten

‘Ave Maria Town re-invents hometown living’, opent de website van de stad die vanuit het niets aan het verrijzen is. Die elfduizend huizen tellende woonplaats moet, zo volgt de tekst, ‘exciting’ worden om in te leven, werken, spelen en leren voor elke familie, leefstijl en droom.

Tijdens een toespraak vertelt Ave Maria’s geestelijke vader Thomas Monaghan dat zich al zo’n 3500 geïnteresseerden hebben gemeld voor een huis in de nieuwe stad, ‘en ze zijn allemaal katholiek’.

‘We gaan controle uitoefenen op alle zakelijke panden, er zal in Ave Maria Town geen pornografie gemaakt of verhandeld worden, condooms en andere voorbehoedsmiddelen krijgen geen plaats in de winkels en wij blijven de baas op het kabelsysteem. Het is verder de bedoeling, aldus Monaghan, dat in de grote kerk van Ave Maria Town zeven dagen per week elk uur een mis zal worden opgedragen.

De katholieke Ave Maria-universiteit is al in gebruik. De huisregels eisen van de studenten dat zij op de campus wonen in eenpersoonskamers zonder tv. Er is een strafstelsel ingevoerd dat degenen die luisteren naar godslasterlijke, obscene en gewelddadige muziek beboet. En….

Wacht even, Ave Maria Town wordt toch ‘exciting’ om in te leven, werken, spelen en leren voor elke familie, leefstijl en droom? Dat staat tenminste op de website! Aan het woord is projectontwikkelaar Blake Gable van Barron Collier Companies: ‘We praten voortdurend over de toekomst van de stad, die zeker in het begin behoorlijk katholiek zal zijn. We zijn echter niet van plan om anderen te discrimineren of om onze marketing enkel op katholieken te richten. Je kunt nu eenmaal niet met een katholieke test bepalen of iemand in aanmerking komt voor een huis. Dat zou bovendien onwettig zijn’.Hebben initiator en projectontwikkelaar een meningsverschil, of is dit gespeelde tweespalt, die zowel voor katholieke belangstelling als politieke correctheid moet zorgen? In dat laatste geval heeft projectontwikkelaar Gable nog een hoop werk te verrichten, want Monaghans uitlatingen trekken behalve de aandacht van katholieken ook die van organisaties die strijden voor de bescherming van burgerlijke rechten en vrijheden. Ze maken zich zorgen over de schending van de grondwettelijk vastgelegde scheiding van kerk en staat die hier lijkt plaats te vinden. De organisaties vragen zich ook af of homoseksuelen in Ave Maria Town niet gediscrimineerd zullen worden.

Terwijl Monaghan het katholieke karakter bewaakt en projectleider Gable dat relativeert, bijt de rechtenorganisatie Avewatch, die door critici speciaal voor Ave Maria Town in het leven is geroepen, zich vast in het katholieke vlees van de stad in wording. Ave Maria Town kan volgens hen beter Monaghan Town heten. Thomas Monaghan, zo luidt de aanklacht, heeft veel te veel petten op, zeg maar alle. Hij is behalve financier en eigenaar van de stad ook voorzitter van het kerkbestuur, alle schoolbesturen en andere organisaties die er actief zijn. Met die invloed kan hij een ongezond groot stempel drukken op het sociale leven in de stad.

Wie is die Thomas Monaghan en waar komen de honderden miljoenen dollars vandaan die hij in Ave Maria Town investeerde? Om met dat laatste te beginnen: dat geld komt van de vele gelovigen en atheïsten die wel eens een pizza hebben laten thuisbezorgen. Thomas Monaghan was de Bill Gates van de pizza, de oprichter en eigenaar van Domino’s Pizza. Was, want hij heeft dat hele pizza-imperium verkocht na zijn ‘moment of revalation’. Op een avond las hij in het boek Mere Christianity van C.S. Lewis dat trots de ergste is van alle zonden. ‘That chapter hit me right between the eyes’, aldus Monaghan, die zich realiseerde dat het over hem ging. Hij, de zelfgenoegzame miljardair die het zo goed met zichzelf getroffen had, die vond dat hij meer moest hebben dan anderen.

De pizzakoning kon de slaap niet vatten en gewend als hij was aan het nemen van snelle beslissingen kwam hij bij het krieken van de dag in actie. Hij verkocht alles wat hij niet nodig had om een gewoon leven te leiden: zijn kingsize villa, zijn collectie dure auto’s, zijn privé-vliegtuig, alle luxe ging eruit. De opbrengst investeerde hij in katholieke projecten. Als klap op de vuurpijl verkocht hij zijn pizza-imperium, wat hem een slordige één miljard dollar opleverde. Dat geld brandde in zijn zakken. Wat zou hij ermee gaan doen? Het werd Ave Maria Town…. waar hij zich wederom ging gedragen als trotse zelfgenoegzame miljardair.

‘I owe all my success to stupidity’, zegt Thomas Monaghan graag. Of dat domheid van zichzelf betreft of van anderen laat hij in het midden.


Verder lezen in Idiotville

Ave Maria Town
Gropecunt Lane
Hell’s Gates
Rough and Ready (Republic)

Terug naar Lezen in Idiotville


Introductie in Idiotville | Lezen in Idiotville | Idiotville vragen & antwoorden | Idiotville kopen of krijgen | Idiotville commentaren | Idiotville interviews

0 comments