Waterig Beleid

Gepubliceerde artikelen

Nrc.next | De Groene Amsterdammer | De Standaard (B) | AD | Panorama | Pitch

Pitch – Waterig Beleid

Wie staatssecretaris Schultz vraagt hoe ze nog wijs wordt uit de vele nieuwe watermanagement-plannen en hun onderlinge samenhang, krijgt het volgende antwoord: “We selecteren die projecten met behulp van een blokkendoos. Zo noemen we een speciaal ontwikkeld interactief computerprogramma waarmee binnenkort ook kamerleden gaan spelen”. (*1) Spelende bewindvoerders en volksvertegenwoordigers; het is maar dat u het weet.

Oud minister Smit-Kroes (jaren tachtig) speelde ook al graag met de blokkendoos. Haar stokpaardje; rivierbochten afsnijden zodat grotere schepen meer blokken kunnen vervoeren. Waar de door haar en haar buitenlandse collega’s nagestreefde rivier-kanalisatie toe leidde werd o.a. duidelijk in 1995.

De telefoon ging, het was mijn moeder, ze had net te horen gekregen dat ze moest evacueren. Een dreigende dijkdoorbraak zou haar huis in de Ooypolder bij Nijmegen doen verdwijnen in meters water.

De gezinsleden moesten van ver komen om te helpen. Een voordeel. In de wijde omgeving van Nijmegen was geen busje meer te krijgen, en dus brachten mijn zus en zwager uit Alkmaar er een van daar mee.

Kern van het beleid voor de 21ste eeuw is water ruimte geven voordat het ruimte neemt. De Ooypolder moet volgens de laatste inzichten omgetoverd worden tot ‘overstroomgebied’. Alle dorpen krijgen ter bescherming een ringdijk voor het geval de polder bij nood moedwillig onder water wordt gezet. Na een dreigende Waalbochtafsnijding doemt nu een soort Maankraterlandschap op.

Tijd om weer kamerleden in de polder uit te nodigen, de beste bescherming tegen buro- en blokkendoospolitiek. De Ooy is nml. oogverblindend mooi. Eenmaal ter plekke krijgt geen parlementariër het nog over zijn hart die pracht om te laten ploegen ter ere van een rechtere Waal of een onderwaterspeeltuin.

Staatssecretaris Schultz zegt nu streng: “de burger die bewust risico loopt, moet de gevolgen zelf dragen”. (*1) Geen probleem. Mijn ouderlijk huis heeft meerdere malen in het water gestaan, het kan tegen een stootje. Onze familie bestaat uit vele generaties evacuatie-experts, een beetje risico verontrust deze poldertijgers niet.

In de afgelopen decennia is echter het spel veranderd. De risico’s zijn vergroot door gekanaliseerde rivieren en bebouwde uiterwaarden. Nu wil Schultz gaande het spel de regels veranderen en de door oud collega’s veroorzaakte risico’s van zich afschuiven. De Ooypolder die door eigen acties nog beschikt over een echte rivier met onaangetaste uiterwaarden mag als dank voor falen elders straks moedwillig onder water worden gezet! De omgekeerde wereld!

In Santa Marta (Colombia) waar ik een goed deel van het jaar woon veranderen na tropische regens de straten tijdelijk in kniediepe snelstromende rivieren. Alles is erop berekend; de bestrating is onverwoestbaar, de stoepen zijn hoog. Na een uur of wat is het water weer weg. Een even praktische als goedkope oplossing. Waar is het ooit zo beroemde Hollandse pragmatisme gebleven?

De onmachtige bewindsvrouw laat zure zuinigheid doorklinken in haar uitspraken. Ze kent de eindafrekening van de evacuatie en misgunt mijn moeder de 500 gulden schadeloosstelling waarvan de hele familie ervaringsdeskundigen lekker uit eten is geweest.

(*1) interview; Agnes Koerts en Derk van der Laan, B&G Adviseurs en journalisten.


Terug naar Pitch

0 comments