Pitch

Gepubliceerde artikelen

Nrc.next | De Groene Amsterdammer | De Standaard (B) | AD | Panorama | Pitch

Pitch – Waterig Beleid

Wie de staatssecretaris vraagt hoe ze nog wijs wordt uit de vele nieuwe watermanagement-plannen en hun onderlinge samenhang, krijgt het volgende antwoord: “We selecteren die projecten met behulp van een blokkendoos. Zo noemen we een speciaal ontwikkeld interactief computerprogramma waarmee binnenkort ook kamerleden gaan spelen”. Spelende bewindvoerders en volksvertegenwoordigers…. het is maar dat je het weet. [Lees verder…]


Nrc.next | De Groene Amsterdammer | De Standaard (B) | AD | Panorama | Pitch

0 comments