Museum van Valse Kunst

Gepubliceerde artikelen

Nrc.next | De Groene Amsterdammer | De Standaard (B) | AD | Panorama | Pitch

Algemeen Dagblad – Curieuze Collecties

Museum van Valse Kunst
(Vledder, Nederland)

Wat doe je als je er achter komt een vervalst kunstwerk te bezitten? Je maakt van de nood een deugd en begint het Museum van Valse Kunst! Althans dat deed Henk Plenter.

Het kunstwerk wat aanleiding gaf tot het valse museum was een lithografie van Matise. Deze bleek na een inval in het atelier van kunstenaar Geert Jan Jansen van diens hand te zijn. Een klassiek voorbeeld van een vervalsing.

De vervalsingswereld zit echter heel wat diverser in elkaar. Wat te denken van een werk waarvan zowel Karel Appel als Geert Jan Jansen beweren de maker te zijn. Of de methodes van Jean-Baptiste Corot. Deze Franse landschapsschilder signeerde zonder schroom werk van leerlingen en bevriende kunstenaars.

Maar je hebt altijd baas boven baas. Geen enkele kunstenaar was zo behulpzaam bij het vervalsen van zichzelf als Salvador Dali.

Voor zijn Franse uitgever signeerde hij lege vellen papier a raison van 10 Dollar per stuk. Die konden dan later door anderen bedrukt worden met Dali-achtige voorstellingen. De signeer-manie stopte pas toen de douane een vrachtwagen aanhield met 40.000 door Dali gesigneerde blanco vellen papier!

En dan zijn er nog de vervalste vervalsingen. In die categorie bezit het museum een schilderij wat gesigneerd is door meester-vervalser Han van Meegeren. Het is alleen niet van zijn hand.

Oh ja, er kan ook nog getrouwd worden in prachtige pand van het Museum voor Valse Kunst. Echt getrouwd.


Curieuze Collecties – Artikelen en publicatie

De artikelen
Museum van Valse Kunst
Kasteelbootmuseum
Frietmuseum
Museum van Ongehoorde Dingen
Strijkijzermuseum

De publicatie (PDF-files)
Curieuze Collecties, deel 1
Curieuze Collecties, deel 2

Terug naar Algemeen Dagblad

0 comments