Home

Om maar direct met de deur in huis te vallen:
Wat kost het om een goede tekst te laten schrijven?

De prijs van een tekst heeft altijd te maken met de hoeveelheid tijd die gemoeid is met onderzoek, communicatie en schrijven. Aan luchtig geschreven blogs zal dus een ander prijskaartje hangt dan aan het samen met de opdrachtgever ontwikkelen van een huisstijl, ook al gaat het om dezelfde hoeveelheid woorden.

Er drie methoden om de prijs te bepalen; per uur, per woord en tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Ik richt me wat dit aangaat graag naar de wensen van de opdrachtgever.

Als rule of thumb hou ik de volgende onderverdeling aan:

Proofreaden: 0,04 euro per woord
Het nakijken van teksten op type-, taal-, spel- en stijlfouten, en het lopend maken van rommelige zinnen en zinsconstructies.

Herschrijven: 0,07 euro per woord
De tekst moet worden herschreven voor de doelgroep. De tekst is er, de doelgroep is bekend en er hoeft geen onderzoek meer te worden verricht.

Schrijven: 0,15 euro per woord
Onderwerp, boodschap, doelgroep en tone of voice zijn bekend, en er is ruw materiaal aanwezig. Na het inleveren van een concepttekst komt in samenspraak met de betrokkenen de uiteindelijke versie tot stand.

Schrijven + onderzoek: 0,25 euro per woord
Er is wel een thema maar geen of weinig materiaal voorhanden. Er moet onderzoek worden gedaan, een interview worden afgenomen, etc. Omtrent de te maken kosten worden vooraf afspraken gemaakt. Na het inleveren van een concepttekst komt in samenspraak met de betrokkenen de uiteindelijke versie tot stand.

Werkzaamheden per uur: 37,50 euro per uur
Sommige teksten zoals slogans kunnen nu eenmaal niet per woord worden berekend. Dan zou ik niet meer dan een paar cent per uur verdienen…

Minimum factuurbedrag: 37,50 euro

Spoed
Een opdracht die vrijdagmiddag binnenkomst en maandagochtend af moet zijn: geen probleem (vooropgesteld dat ik tijd heb). In dat geval bereken ik een toeslag.


Opdrachtgevers

. .. .. .. .. .. .. . .. ..


Schrijven is meer dan een beroep; het is een primaire levensbehoefte die ook tot het een en ander aan publicatie van vrij werk leidt. Heel ander werk…


Over de titelfoto
Wat heeft een nachtelijke foto van Broadway, New York te maken met schrijven? Heel veel! Hier vindt ‘het spel der woorden’ in vele gedaantes plaats en zie je in een enkel beeld wat teksten kunnen doen: informeren, verleiden, de harde waarheid openbaren, kletspraat verkopen, en nog veel meer. Kort en goed; geniet van taal maar vergeet niet dat alles wat je leest door jouzelf geïnterpreteerd dient te worden voor je er wat aan hebt.