Home

Om maar direct met de deur in huis te vallen:
Wat kost het om een goede tekst te laten schrijven?

De prijs van een tekst heeft altijd te maken met de hoeveelheid tijd die gemoeid is met onderzoek, communicatie en schrijven. Aan luchtig geschreven blogs zal dus een ander prijskaartje hangt dan aan het samen met de opdrachtgever ontwikkelen van een huisstijl, ook al gaat het om dezelfde hoeveelheid woorden.

Er drie methoden om de prijs te bepalen; per uur, per woord en tegen een vooraf overeengekomen vaste prijs. Ik richt me wat dit aangaat graag naar de wensen van de opdrachtgever.

Als rule of thumb hou ik de volgende onderverdeling aan:

Proofreaden: 0,05 euro per woord
Nakijken van teksten op type-, taal-, spel- en stijlfouten, en moeilijk lopende zinnen ‘vlot trekken’

(Her)schrijven: 0,10 euro per woord
Onderwerp, boodschap, doelgroep en tone of voice zijn bekend. Al het materiaal is aanwezig en er hoeft geen onderzoek meer te worden verricht.

Schrijven: 0,20 euro per woord
Onderwerp, boodschap, doelgroep en tone of voice zijn bekend. Er wordt ruw materiaal aangeleverd wat ter inspiratie dient. Na het inleveren van een concepttekst komt in samenspraak met de betrokkenen de uiteindelijke versie tot stand.

Schrijven + onderzoek: 0,30 euro per woord
Er is een idee maar geen of weinig materiaal voorhanden. Er moet onderzoek worden gedaan, een interview worden afgenomen, etc. Na het inleveren van een concepttekst komt in samenspraak met de betrokkenen de uiteindelijke versie tot stand.

Werkzaamheden per uur: 37,50 euro per uur
Sommige teksten zoals aan slogans en korte persberichten kunnen niet per woord worden berekend.

Minimum factuurbedrag: 37,50 euro

Spoed
Een opdracht die vrijdagmiddag binnenkomst en maandagochtend af moet zijn: geen probleem (vooropgesteld dat ik tijd heb). In dat geval gelden er wel hoger tarieven.


Opdrachtgevers

. .. .. .. .. .. .. . .. ..


Schrijven is meer dan een beroep; het is een primaire levensbehoefte die ook tot het een en ander aan publicatie van vrij werk leidt. Heel ander werk…


Over de titelfoto
Wat heeft een nachtelijke foto van Broadway, New York te maken met schrijven? Heel veel! Hier vindt ‘het spel der woorden’ in vele gedaantes plaats. Hier zie je in een enkel beeld wat teksten kunnen doen: informeren, verleiden, de harde waarheid openbaren, kletspraat verkopen, etc. Kort en goed; geniet van taal maar vergeet niet dat alles wat je leest door jouzelf geïnterpreteerd dient te worden voor je er wat aan hebt.


0 comments